BỐ CÁO DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI THÔNG TIN

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trường Huy
 • Tên đầy đủ tiếng việt: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trường Huy
 • Tên giao dịch: 
 • Mã số thuế: 0301865889
 • Vốn điều lệ: 4,650,000,000 VNĐ
 • Ngày thành lập: 22/11/1999
 • Trụ sở: 143 Bến Vân Đồn, TP. Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 08 39401874
 • Fax: 08 37282203
 • Email: truc_truonghuy@yahoo.com
 • Webiste: 
 • Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác   Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)      
 • Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Hạnh Nghi
Ngày bố cáo: 15/05/2012
Bố cáo tăng giảm vốn

Ngày thay đổi: 03/05/2012