BỐ CÁO DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI THÔNG TIN

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đào tạo Yên Bái
 • Tên đầy đủ tiếng việt: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đào tạo Yên Bái
 • Tên giao dịch: 
 • Mã số thuế: 5200490424
 • Vốn điều lệ: 3,000,000,000 VNĐ
 • Ngày thành lập: 09/02/2012
 • Trụ sở: Tổ 31, Nguyễn Thái Học, Yên Bái
 • Số điện thoại: 0293866555
 • Fax: 0293818616
 • Email: ybicatco@gmail.com
 • Webiste: dautuvadaotaoyb.com
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng   Giáo dục khác      
 • Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Ngày bố cáo: 30/06/2012

Thông tin thêm:

1. Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác:
- Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
- Xây dựng nhà các loại;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước.
2. Lắp đặt hệ thống điện: Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35 KV
3. Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn:
- Tư vấn lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực môi trường;
- Tư vấn lập các dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường cho các dự án đầu tư để trình cấp thẩm quyền phê duyệt;
- Tư vấn lập hồ sơ cấp phép nước mặt nước mặt, nước ngầm;
- Lập đề án bảo vệ Môi trường, tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép xả thải.
- Tư vấn thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường công nghệ xử lý chất thải;
4. Tham gia liên kết đào tạo, tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng vầ quy hoạch xây dựng
- Đào tạo, tư vấn bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực đấu thầu, quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn đấu thầu
5. Bán buôn hóa chất khác trừ loại sử dụng trong nông nghiệp Chi tiết: Bán buôn thiết bị vật tư, hoá chất phục vụ ngành môi trường;

Ngày thay đổi: 02/05/2012