chương trình hỗ trợ ĐAN MẠCH

Hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân ở Việt Nam

Cập nhật: 18/06/2012 09:31:06 AM

Chương trình Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp-Giai đoạn cuối 2011-2013 có tổng ngân sách tài trợ là 123 triệu DKK (tương đương với khoảng 23 triệu USD hoặc 450 tỉ VNĐ) với thời gian thực hiện là 3 năm bắt đầu từ tháng 1 năm 2011.

 

Với mục tiêu phát triển “Tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam hướng vào tăng trưởng, xuất khẩu và tạo việc làm”, Chương trình sẽ tạo ra những điều kiện hỗ trợ cho sự tăng trưởng tiếp tục của Việt Nam trong đó khu vực tư nhân đóng vai trò then chốt. Hỗ trợ bao gồm: đẩy mạnh sáng tạo và áp dụng các công nghệ mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (Hợp phần 1), hỗ trợ các biện pháp củng cố hệ thống quốc gia về vệ sinh an toàn lao động (Hợp phần 2) và nâng cao hiểu biết về khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các nghiên cứu kinh tế (Hợp phần 3).  


 
Hỗ trợ cho giai đoạn tiếp theo được xây dựng trên cơ sở những thành tựu và kinh nghiệm đạt được từ hỗ trợ của Đan Mạch cho khu vực tư nhân Việt Nam trong giai đoạn 2005-2010. Hoạt động hỗ trợ của Đan Mạch cho khu vực doanh nghiệp Việt Nam trong 3 năm tới sẽ tuân theo nguyên tắc tinh giản cơ cấu thực hiện chương trình, tăng cường tính tuân thủ với các cấu trúc quốc gia và thúc đẩy tính bền vững. Mục tiêu của chương trình hoàn toàn phù hợp với Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam-Giai đoạn 2011-2015 là khung chính sách cơ bản của quốc gia đối với công tác phát triển và giảm nghèo.

 

 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (MOLISA) và Viên Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tiếp tục là những đối tác chính của chương trình. Hỗ trợ cải thiện bảo hộ lao động trong khuôn khổ Hợp phần 2 sẽ do MOLISA thực hiện thông qua hỗ trợ ngân sách ngành cho Chương trình quốc gia về An toàn lao động và Vệ sinh lao động-Giai đoạn 2011-2015. Hợp phần 1 và 3 sẽ tiếp tục triển khai theo mô hình đã thực hiện thành công trong giai đoạn 1 và lần lượt do Quỹ Cạnh tranh toàn cầu (GCF) và CIEM thực hiện.


Hợp phần 1: Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt Nam


• Mục tiêu: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam trong những ngành định hướng xuất khẩu tại các tỉnh mục tiêu thông qua nâng cao khả năng tiếp cận tới các dịch vụ kinh doanh phù hợp và thực hiện các mô hình kinh doanh sáng tạo.


• Cơ quan thực hiện: Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt Nam.


• Ngân sách: 63 triệu Cu-ron Đan Mạch (tương đương 11,8 triệu USD hay 231 tỉ VNĐ).


• Vùng mục tiêu: Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắc Lắk, An Giang & Cần Thơ.


Hợp phần 2: Cải thiện Điều kiện Lao động tại các Doanh nghiệp Tư nhân


• Mục tiêu: Cải thiện điều kiện làm việc, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia thông qua việc giảm ô nhiễm môi trường làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động.


• Cơ quan thực hiện: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.


• Ngân sách: 50 triệu Cu-ron Đan Mạch (tương đương 9,4 triệu USD hay 183 tỉ VNĐ) (hỗ trợ ngân sách cho Chương trình Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động- Giai đoạn 2011-2015).


• Vùng mục tiêu: Toàn quốc.

 

Hợp phần 3:  Nghiên cứu Khối Doanh nghiệp


• Mục tiêu: Nâng cao hơn nữa năng lực nghiên cứu và phân tích nhằm định hướng cho việc hoạch định chính sách kinh tế ở Việt Nam .


• Cơ quan thực hiện: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Tổng cục Thống kê.


• Ngân sách: 9 triệu Cu-ron Đan Mạch (tương đương 1,7 triệu USD hay 33 tỉ VNĐ).


• Vùng mục tiêu: Toàn quốc.

 

Nguồn Đại sứ quán Đan Mạch

  • Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 850616
    Lượt truy cập hôm nay: 1
    Số người đang online: 49
    Số doanh nghiệp online: 11