chương trình hỗ trợ ĐAN MẠCH

Khoản tài trợ nhỏ tại Việt Nam

Cập nhật: 18/06/2012 09:39:52 AM

Mục tiêu chủ yếu của các Khoản tài trợ nhỏ (LGA) là cung cấp một công cụ minh bạch và linh hoạt dưới hình thức tài trợ, cho phép đáp ứng nhanh chóng và thích hợp những yêu cầu phát triển tại các quốc gia đang phát triển, do đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng hợp tác phát triển của Đan Mạch.

 

MỤC ĐÍCH CỦA CÁC LOẠI DỰ ÁN

 

1.Những dự án nhỏ: được chuẩn bị hoặc để xin hỗ trợ từ phía Đan Mạch thông qua những chương trình của ngành hoặc những lĩnh vực can thiệp chính khác thuộc các chương trình quốc gia.Những dự án nhỏ nên đưa vào những ngành ưu tiên, hoặc góp phần thúc đẩy các vấn đề liên quan đến chính sách của Đan Mạch chẳng hạn như những vấn đề xuyên suốt( giới, môi trường và nhân quyền /dân chủ/quản trị nhà nước) các vấn đề ưu tiên (thiếu nhi/thanh niên, HIV-AIDS, thương mại/khu vực tư nhân), hoặc những vấn đề liên quan đến chính sách của Đan Mạch khác chẳng hạn như chống khủng bố, phòng chống xung đột, tị nạn và nhập cư, văn hóa, phối hợp tài trợ v.v.

 

2.Thực hiện viện trợ bổ sung thêm các thiết bị cho những chương trình đang nhận hoặc đã nhận viện trợ của Đan Mạch trong trường hợp thành công của chương trình bị đe dọa do hao mòn , thiếu bảo trì, thiếu ngoại tệ từ phía nước nhận viện trợ...vv.

 

3.Làm cầu nối sắp xếp đảm bảo sự liên tục của dự án đang nhận hoặc đã nhận sự hỗ trợ của Đan Mạch ở một mức độ phù hợp nhằm chống thất thoát tài nguyên trong giai đoạn chuyển tiếp, cho đến khi vốn tài trợ cho giai đoạn mới được cấp.

 

4. Những dự án Mini: hàng loạt những hành động và ứng dụng rộng lớn hơn những dự án nhỏ.

 

- Những hoạt động quy mô nhỏ được xác định và thực hiện kết hợp với hỗ trợ kỹ thuật của Đan Mạch tại Việt Nam. Hỗ trợ cho các dự án mini có thể dành cho cố vấn của Danida, cùng với vợ hoặc chồng , vợ chồng của nhân viên Đại sứ quán ở nước ngoài, hoặc những cá nhân có mối liên hệ chặt chẽ với chương trình quốc gia của Đan Mạch. Dự án mini điển hình bao gồm những hoạt động quy mô nhỏ chẳng hạn như xây dựng thư viện nhỏ, mua sắm đồ đạc cho nhà trẻ, nâng cấp trung tâm cộng đồng.v.v.

 

- Hỗ trợ nhân đạo nhỏ không có liên quan đến dự án do Danida tài trợ và cũng không thuộc cơ quan thẩm quyền của Đại sứ quán (tình huống khẩn cấp cần sự cứu trợ quốc tế như sơ tán, nơi ở, thuốc men, cung cấp lương thực ...vv.)

 

* Đại sứ quán có thể tài trợ tối đa 5 triệu Curon Đan Mạch cho mỗi dự án, ngoại trừ những dự án Mini thì việc tài trợ không thể vượt quá 75.000 cho mỗi dự án.

 

ĐỐI TÁC/ NGƯỜI THỤ HƯỞNG

 

1.Các cơ quan thẩm quyền nhà nước tại Việt Nam: các cơ quan thẩm quyền thuộc chính quyền nhà nước và địa phương cũng như các cơ quan bán nhà nước bao gồm các trường đại học.

 

2.Các tổ chức dân sự phi lợi nhuận địa phương: các tổ chức địa phương phải được đăng ký tại Việt Nam.

 

3.Đại diện địa phương của các tổ chức đa phương: Các tổ chức của Liên Hợp Quốc (UN) và Ngân hàng Phát triển đa phương.

 

Các công ty tư nhân và các cá nhân nói chung không thể nhận tài trợ cho các dự án thuộc LGA.

 

CẦN LÀM GÌ ĐỂ XIN KHOẢN TÀI TRỢ NHỎ

 

Khi xem xét hoặc nộp đơn xin Tài trợ nhỏ,điều quan trọng cần biết là phải đáp ứng được các yêu cầu để Đại sứ quán phê duyệt dự án.Bước đầu tiên là thẩm định tài liệu dự án, những tài liệu này sẽ mô tả khung dự án hợp lý và những điều kiện để được hỗ trợ.

 

Nguồn Đại sứ quán Đan Mạch

  • Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 850616
    Lượt truy cập hôm nay: 1
    Số người đang online: 58
    Số doanh nghiệp online: 11