chương trình hỗ trợ ĐỨC

Hướng đến tổng kết dự án Sequa

Cập nhật: 07/06/2012 09:02:56 AM

Ban Quản lý dự án Sequa vừa nhóm họp để chuẩn bị cho hội nghị tổng kết Dự án sẽ được tổ chức vào ngày 13/1/2012.

Với mục tiêu gắn lĩnh vực kinh tế tư nhân của Việt Nam vào hệ thống thương mại toàn cầu, dự án Sequa được triển khai đã góp phần xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) trở thành một tổ chức tư vấn cho các cấp chính quyền và Chính phủ trong việc ban hành những cơ chế, chính sách, đồng thời cung cấp một số dịch vụ thương mại cho DNNVV dựa trên nhu cầu.

 

Sau hơn 2 năm triển khai với 11 bước, Dự án đã tập trung vào các hoạt động và thu được những kết quả cơ bản như: Giúp VINASME và các hiệp hội địa phương đào tạo được những cán bộ có năng lực trong lĩnh vực thương mại, xuất khẩu.

 

Thành lập được Ban tư vấn thương mại giúp tăng cường vai trò tư vấn của VINASME thông qua việc đưa ra các khuyến nghị phù hợp về chính sách thương mại; hình thành một bộ phận mới chuyên trách về thương mại (Nhóm thương mại hạt nhân) và được mạng lưới thuộc VINASME hỗ trợ thông qua các dịch vụ dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp.

 

 

PV

 

  • Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 850616
    Lượt truy cập hôm nay: 1
    Số người đang online: 57
    Số doanh nghiệp online: 11