Hợp tác - Đầu tư - Tài chính

Tài chính và đầu tư tài chính là một trong bốn lĩnh vực kinh doanh chiến lược mà Tập Đoàn Kinh Đô hướng đến trong chiến lược phát triển dài hạn của mình

 

 • Trong tương lai, tài chính và đầu tư tài chính đóng vài trò quan trọng trong việc hỗ trợ các mảng kinh doanh chiến lược khác là thực phẩm, bán lẻ và địa ốc. Hoạt động đầu tư tài chính bao gồm: Đầu tư vốn vào các công ty thực phẩm cùng ngành; Đầu tư vốn vào lĩnh vực bất động sản; Đầu tư vào các đối tác chiến lược; Đầu tư tài chính vào chứng khoán niêm yết trên thị trường và đầu tư kinh trong trong lĩnh vực ngân hàng.
   
 • Thông qua việc mua bán và sáp nhập (M&A), Công ty tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty trong ngành thực phẩm có tiềm năng, có thị trường, có quy mô vừa phải và có mong ước niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Việc sáp nhập NKD và KIDO vào KDC là một bước khẳng định cho việc hiện thực hóa chiến lược của Công ty.
   
 • Hiện tại hoạt động đầu tư tài chính được tập trung vào hai lĩnh vực chính đó là đầu tư vào các công ty thực phẩmgóp vốn vào các dự án bất động sản tiềm năng. Lợi nhuận có được từ đầu tư vào các dự án bất động sản sẽ được chuyển sang đầu tư thực phẩm. Do vậy, có thể nói, hoạt động đầu tư tài chính tập trung vào ngành thực phẩm và tạo thành nền tảng gắn liền với sự phát triển của Kinh Đô. Bên cạnh đó, Tập đoàn Kinh Đô cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác với công ty quản lý quỹ có năng lực và kinh nghiệm nhằm hiện thực hóa các cơ hội đầu tư và tối ưu hóa giá trị các khoản đầu tư của Tập đoàn nói chung và của từng công ty thành viên nói riêng.

Sứ mệnh:

 • Sứ mệnh của ngành Hợp tác - Đầu tư - Tài chính là tạo ra giá trị gia tăng một cách bền vững cho các công ty của tập đoàn, các đối tác, khách hàng doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng và đầu tư như quản lý quỹ và mua bán, sáp nhập. Các giải pháp và dịch vụ tài chính của chúng tôi luôn luôn hợp lý và hiệu quả.
   
 • Với cổ đông, sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng ở việc mang lại mức lợi nhuận tối đa trong dài hạn mà còn thực hiện tốt việc quản lý rủi ro từ đó làm cho cổ đông an tâm với những khoản đầu tư của họ.
   
 • Là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và ngân hàng, chúng tôi sử dụng những chiến lược quản lý rủi ro tinh vi như là một thành phần bắt buộc và quan trong đi kèm với các giải pháp tài chính. Việc quản lý rủi ro hiệu quả làm cho cổ đông và đối tác an tâm với những khoản đầu tư của họ.
   
 • Chúng tôi luôn ươm mầm và tạo mọi điều kiện để thỏa mãn các nhu cầu và kỳ vọng trong công việc nhằm phát huy tính sáng tạo, sự toàn tâm và lòng nhiệt huyết của nhân viên. Vì vậy ngành Hợp tác - Đầu tư - Tài chính luôn có một đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo, trung thành, có khả năng thích nghi cao và đáng tin cậy.
   
 • Để góp phần phát triển và hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi chủ động tạo ra đồng thời mong muốn được tham gia và đóng góp cho những chương trình hướng đến cộng đồng và xã hội.