Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

 • Công ty TNHH Yến Hải Thanh

  Giám đốc: Ngô Thị Ngọc Yến
  Sologan:
  Điện thoại: 0511 3832446
  Website: yenhaithanh.vn
  Địa chỉ: K18/5 Ông Ích Khiêm - Phường Thanh Bình - Quận Hải Châu