Khai khoáng

 • Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

  Giám đốc: Phùng Đình Thực
  Sologan: Năng lượng cho phát triển đất nước
  Điện thoại: 04-38252526
  Website: http://www.petrovietnam.com.vn
  Địa chỉ: 18 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình


 • Công ty Cổ phần Gas Petrolimex

  Giám đốc: Trần Văn Thanh
  Sologan: slogan slogan slogan
  Điện thoại: 04-38641212
  Website: http://pgas.petrolimex.com.vn
  Địa chỉ: 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Ma