SCB cải thiện thanh khoản sau một năm hợp nhất
Cập nhật: 23/03/2013 03:40:52 PM

Sau một năm thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) trên cơ sở hợp nhất ba ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất, đến nay SCB đã cải thiện đáng kể tình trạng thanh khoản.

Khả năng thanh khoản của SCB đã được cải thiện sau một năm hợp nhất. Ảnh: Internet.
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), sau một năm thực hiện tái cơ cấu, SCB đã từng bước tháo gỡ khó khăn về thanh khoản do ba ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) trước đó để lại và đạt được những bước tiến tích cực như: cải thiện đáng kể tình trạng thanh khoản, năng lực tài chính thông qua các giải pháp tăng vốn điều lệ, huy động vốn đầu tư nước ngoài, củng cố giá trị tài sản đảm bảo, đẩy mạnh xử lý nợ. Nhờ đó, trong năm 2012, huy động vốn từ nền kinh tế của SCB đã tăng 35,9% và tăng 7% trong hai tháng đầu năm 2013.
 
Đến nay, SCB đã bảo đảm an toàn tài sản của Nhà nước, chi trả bình thường đối với các khoản tiền gửi của nhân dân cũng như các khoản nợ vay tái cấp vốn của NHNN. Dưới dự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ của NHNN, SCB hiện đang thúc đẩy thực hiện các giải pháp cơ cấu tổng thể, bao gồm cơ cấu lại các khoản tiền vay/tiền gửi của các tổ chức tín dụng (TCTD) và tổ chức tài chính nhận ủy thác của TCTD theo Kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2013-2014 và Phương án cơ cấu lại nợ thị trường 2.
 
Vừa qua, NHNN cũng đã chủ trì cuộc họp với các TCTD chủ nợ của SCB để thống nhất nguyên tắc cơ cấu lại khoản tiền vay, tiền gửi của các TCTD và tổ chức tài chính nhận ủy thác cùa TCTD tại SCB.
 
 
 
 
Nhật Minh
Theo HQO


TIN TỨC LIÊN QUAN