Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Phường Ba Đình-Thị xã Bỉm Sơn I 037.824.242 Icontact@ximangbimson.com.vn

Xi măng
Ngày cập nhật: 10/07/2012

PCB là ký hiệu qui ước cho xi măng  poóclăng hỗn hợp. Các trị số: 30, 40 là giới hạn cường độ chịu nén của mẫu vữa xi măng sau 28 ngày dưỡng hộ tính bằng N/mm2.       
- Độ mịn                    : 6 – 8%
- Màu sắc                  : xanh xám - đen
- Thời gian đông kết : Bắt đầu khoảng 110 ÷ 140 phút
- Kết thúc sau            : 3 ÷ 4 giờ
- Cường độ:

+ Xi măng PCB 30       R28 = 35 ± 2 N/mm2
+ Xi măng PCB 40       R28 = 45 ± 2 N/mm2

Dự án tiêu biểu

  • Thống kê truy cập
  • Tổng lượt truy cập: 849555
    Lượt truy cập hôm nay: 1
    Số người đang online: 37
    Số doanh nghiệp online: 11